biblija

Biblija istina ili mitologija

Kratki uvid u Bibliju kao istinu i mitologiju

Bibliju vjernici poštuju kao svetu knjigu, drugi je gledaju kroz prizmu mitologije, a treći kao književno djelo. Bila istina ili mitologija, to je i danas sveta knjiga za milijune ljude. Ljudi su kroz stoljeća do današnjeg vremena tražili i traže utjehe na raznim stranama čemu je glavni uzrok otpor prema smrti i pitanja kao što su: tko smo i otkuda dolazimo, koji je smisao svega? Jedni tu utjehu traže u magijskim obredima, drugi u new age raznim oblastima, trećima je opet utjeha astrologija i horoskop, te ini traže smisao u nebrojenim drugim područjima.Ne možemo izići iz uma u kojem smo zatočeni ma koliko tražili smisao našeg postojanja. Istina je da mnogo znamo, a ništa ne znamo. New age nudi mnoštvo smjernica za takozvano prsvjetljenje, dok astrologija preko planetarnih utjecaja pokušava otkriti otkud i zašto. Na koncu, teško je razlikovati nakon ovoliko stoljeća što je u nekoj knjizi istina ili mitologija ili nešto treće. Sve je stvar vjere, Biblija osobito. Ateisti su na jednoj strani, vjernici na drugoj i valjda da se to pomiri bez antagonizama. Zaključak je da će svatko držati svoju stranu: astrolozi će sve objašnjavati planetama, ateisti da ne postoji ono što ne mogu vidjeti i dodirnuti, imati dokaz, new age će biti negdje između, ali vjernici će čvrsto braniti svoju vjeru.

horoskop astrologijanew age

 

 

Vjernicima je Biblija zakon.

Biblija, sveta knjiga za koju se tvrdi da je napisana čovjekovom rukom po nadahnuću samog Stvoritelja predstavlja glavni izvor vjere svih židova i kršćana. Podijeljena je na Stari zavjet, kojim se podjednako služe židovi i kršćani, te Novi zavjet, kojim se služe samo kršćani. U Starome zavjetu je osim Božje objave, koja predstavlja izvor vjere kako za židove tako i za kršćane, opisana i povijest židovskog naroda.
Biblijsku povijest Starog zavjeta možemo podijeliti na tri razdoblja prema Božjim objavama. Doba praobjave, doba patrijarške objave, te doba Mojsijeve objave. Budući da je tema ovog rada biblijska povijest Izraela, rad će se temeljiti na poslijednje dvije objave. One obuhvaćaju period od prvih spomena Židova, otprilike oko 2000. g. Pr. Kr. kada Božja objava više nije zajedničko dobro cijeloga čovječanstva, već se njeno čuvanje povjerava odabranoj porodici praotaca od kojih je kasnije nastao izraelski narod, a kasnije Izraelcima kao odabranom narodu, do vremena rimskog osvajanja Judeje 63. g. pr. Kr. Ovaj period židovske povijesti, trajanja oko 2000 godina, pun je likova i događaja čije se postojanje dovodi u pitanje. Međutim, s druge strane, za mnoge biblijske navode postoje arheološki dokazi.
U ovome radu nastojati ću dati jedno viđenje sinkretizma židovskog boga Jahve. Na osnovi biblijskih zapisa o Jahvinim manifestacijama, nastojati ću pronaći božanstvo u egipatskoj mitologiji koje bi po svojim manifestacijama bilo najbliže židovskom bogu. Kao činjenicu uzeti ću pretpostavku da se dolazak Židova u Egipat zbio za vrijeme vladavine Hiksa. To je period o kojem izvori šute, Biblija ne otkriva detalje ni vrijeme dolaska Židova. Egipatski izvori ga također ne spominju. Time u povijesnoj slagalici nedostaju elementi koji bi nam mogli pomoći pri rasvjetljavanju ovoga fenomena.

Biblija Sveto pismo

Od Abrahama do Mojsija

Doba patrijarške objave započinje Abrahamom iz Ura koji je od Boga odabran da postane praocem odabranog naroda. Prema biblijskim zapisima Abraham je imao sina Izaka kojem je žena Rebeka rodila dva sina Ezava i Jakova. Budući da je vlast glavara porodice prelazila s oca na starijeg sina, Jakov, koji je bio mlađi sin, na prevaru dobija očev blagoslov što rezultira svađom među braćom. U borbi s Božjim anđelom, Jakov pobjeđuje te prisiljava anđela da ga blagoslovi. Tom prilikom anđeo mijenja ime Jakovu u Izrael, što u prijevodu znači Božji borac. Ovaj tekst je sadržan u knjizi postanka, pod naslovom Borba s Bogom. Biblija nam ne odaje razlog ovoj borbi između Boga i Jakova. Neki izvori interpretiraju tu pojavu kao anđela a ne kao Boga. Sam izvor prvo upućuje na čovjeka: I neki se čovjek rvao s njim dok nije zora svanula Jakov zaključuje da je riječ o Bogu tek nakon što mu protivnik na upit o imenu odgovara: Za moje ime me ne smiješ pitati, na to Jakov konstatira: Vidjeh Boga licem u lice i na životu ostadoh.Ono što nam izvor odaje o tom tajanstvenom protivniku, za kojeg navodi da je Bog, je da ima fizičku snagu manju od čovjekove te da se radi o noćnom biću, koje moli da ga se pusti prije zore: Pusti me jer zora sviće, na jakovljevo traženje da ga blagoslovi kao uvijet za puštanje biće popušta kako bi bilo pušteno prije zore te mu govori: Više se nećeš zvati Jakov, nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima.
Odgovor na pitanje, s kime se zapravo Jakov borio?, moramo potražiti van biblijskih zapisa. Prava postojbina Abrahamove obitelji bila je u Haranau, a jedan njen ogranak naselio se u Ur. U oba grada vladao je kralj Nannar, bog Mjeseca, a svatko tko je u tim gradovima živio morao je priznavati njegovo božansko vrhovništvo. Abrahamova vjera je bila vjera grada Ura čiji je glavni element bio kult Mjeseca. Uporište ovoj tvrdnji možemo potražiti i u imenu Abrahamova oca, Tare. Ime Tara je preuzeto od hurijskog imena boga Mjeseca. Bogu Tari ili Terahu klanjali su se stanovnici Harana. Štovanje obiteljskog boga nije bila iznimka već pravilo na području Mezopotamije. U ovome možemo pronaći odgovor tko je zapravo bilo obiteljsko božanstvo s kojim se Jakov borio. Lunarno božanstvo gubi svoju moć dolaskom zore, kada vlast prepušta solarnom božanstvu, zato bog mjeseca, Tara, moli Jakova da ga pusti prije zore.

Onodobna božanstva bila su pretežito lokalnog karaktera, te nisu mogla ići s ljudima na njihova putovanja. Ona su bila ograničena kraljevim administrativnim teritorijem, te je njihova teritorijalna ekspanzija ovisila o širenju kraljeve vlasti. Vrhovna vlast božanstva prestajala je prelaskom granice one države u kojoj je ono bilo štovano. Na taj način bi putnik prelazio s teritorija jednog božanstva na teritorij drugog.U tome leži razlog zašto se Abrahamov bog, Tara, nije obratio svom izabranom narodu kroz puna četiri stoljeća. Zasigurno su patrijarsi gajili spomen na boga svojih predaka koji obitava u njihovoj prapostojbini, ali morali su prihvatiti štovanje lokalnih božanstva. Dolazak Židova u Egipat smiješta se u period vladavine Hiksa.Hiksi su bili nomadi semitskog i hurijskog podrijetla.Na području hurijske vlasti nalazio se i grad Haran, odnosno prapostojbina Abrahamove obitelji. Hiksi prostiru svoju vlast od hurijske države Mitani na sjeveku Mezopotamije, u sklopu koje je bio i grad Haran, preko Palestine i delte Nila. Čitava dolina Nila dospijela je pod njihovu vlast oko 1650. pr. Kr. Na vlasti su se zadržali jedno stoljeće. Pretpostavlja se da nisu bili narod, već da su predstavljali malobrojni semitsko – huritski vladalački sloj koji je proširio svoju vlast iz Palestine na Egipat u trenutku nestabilnosti egipatske države.Pri tom ostaje otvorena mogućnost da su Hiksi u stvari bili Huriti, te da je Mitani bila njihova država. Ova mogućnost bi bi pridonijela širenju granica štovanja Abrahamova boga Tare. U svakom slučaju dobro prihvaćanje Židova, u trenutku njihove doseobe u Egipat, možemo zahvaliti njihovom bratskom narodu koji je bio tada na vlasti. Isto tako njihovo porobljavanje od strane vladara tebanske dinastije možemo promatrati pod tim svijetlom. Nakon protjerivanja Hiksa i širenja egipatskih granica do Mitanije, pod Ahmozisom, oko 1540., neki izvori navode da su bili toliko odbojni Egipćanima da su čak s podova palača bili skinute ploče po kojima su Hiksi hodali.[Sasvim je jasno da su takve prilike dovele do pogoršanja životnih uvijeta Židova u Egiptu.

sveto pismo biblija
Knjiga Postanka završava dolaskom u Egipat, koji je predstavljen kao inkubator u kojem se trebao razviti židovski narod, zapisi se nastavljaju Knjigom Izlaska u kojoj je Mojsije središnji lik. On Židove oslobađa egipatskog ropstva i odvodi ih u obećanu zemlju. U cijelom tom procesu blisko surađuje s bogom, te slijedi njegove naputke. Biblija nam ne odaje što se događalo s Židovima tijekom četiri stoljeća provedena u Egiptu. Priča započinje teškim položajem Židova, prijelomni trenutak je kad Mojsije ubije egipćanina te zbog tog bježi u zemlju Midjan, na Sueskom poluotoku, gdje provodi četrdeset godina kao pastir. Po božjem ukazanju Mojsije dobija naputke kako izbaviti izabrani narod iz ropstva. Bog otvara more, čime otvara put kojim narod bježi pred faraonovom vojskom, koju Mojsijev bog utapa u moru. Izraelce do Sinaja vodi sam bog, pri tom ih hrani čudesnom manom koja pada s neba. Na Sinajskoj gori bog predaje Mojsiju deset zapovijedi, na čije se poštivanje narod obvezuje, dok za protuuslugu dobivaju božju zaštitu. Nakon čina sklapanja saveza, Mojsije vodi narod u obećanu zemlju. No, obećana zemlja nije bila nenastanjena te je Izraelci osvajaju po božjoj zapovijedi.

Kako god, Biblija, bila istina ili mitologija, spda u mudre riječi koje i danas vrijede kao i prije tisuće godina.

Autor: Danijel Tatić

Obrada i uvod: Siniša Mihanović

charlie chaplin

Mudre riječi

 U svom slavnom ali i kontroverznom filmu iz 1940 Charlie Chaplin je izrekao mudre riječi o kojima je korsno razmisliti.

“Oprostite, ali ja ne želim biti vladar. To nije moj posao. Ne želim vladati niti pokoriti ikoga. Želio bih svakome pomoći. Židovima, krivovjercima, crnima, bijelima. Mi želimo pomagati jedni drugima. Takva su ljudska bića. Želimo živjeti u međusobnoj sreći, a ne prouzrokovati jedni drugima nesreću. Ne želimo mrziti ni prezirati. Na ovom svijetu ima mjesta za svakoga. Zemlja je bogata i može priskrbiti za svakoga. Život može biti prekrasan i slobodan, ali izgubili smo put.

Pohlepa je zatrovala dušu čovjeka; zatrovala svijet mržnjom; gurnula nas u bijedu i krvoprolića. Razvili smo brzinu, ali smo se zatvorili u sebe. Tehnologija koja nam pruža izobilje, ostavlja nas pohlepnima. Znanje nas je učinilo cinicima; pamet hladnima i neljubaznima. Previše razmišljamo, premalo osjećamo. Humanost potrebujemo više od tehnologije. Ljubaznost i nježnost više od pameti. Bez ovih kvaliteta, život će biti nasilan i sve ćemo izgubiti. Avioni i radio zbližili su nas. Priroda ovih izuma budi dobrotu u čovjeku; podsjeća na bratstvo i jedinstvo.

Iako moj glas dopire do milijuna duša, milijuni očajnih muškaraca, žena i djece, su žrtve sistema koji muči i sputava nedužne ljude. Onima koji me čuju poručujem: ne očajavajte! Nesreća koja nas obilazi je prolazna pohlepa, gorčina ljudi koji se boje ljudskog napretka. Mržnja će proći, diktatori će umrijeti, a moć koju su vam uzeli bit će vam vraćena. I premda ljudi umiru, sloboda nikada neće iščeznuti.

Ljudi! Ne prepuštajte se brutalnim ljudima koji vas preziru i sputavaju; koju režiraju vaše živote, govore vam što da činite, što da mislite, što da osjećate! Onima koji vas crpe, izgladnjuju, tretiraju kao stoku, koriste kao oruđe! Ne predajte se tim neprirodnim ljudima, robotima sa programiranim umovima i čeličnim srcima! Vi niste strojevi! Niste oruđe! Vi ste ljudi! U srcima nosite ljubav i humanost! Vi ne mrzite, samo nevoljeni mrze; nevoljeni i neprirodni!

Ljudi! Ne borite se za ropstvo! Borite se za slobodu! U sedamnaestom poglavlju Evanđelja po Luki stoji: ‘Kraljevstvo božje je u čovjeku!’, ne u jednom čovjeku, ne u skupini ljudi, u svakom čovjeku! U vama! Vi ljudi imate moć! Moć da kreirate strojeve, moć da kreirate sreću! Vi ljudi imate moć da učinite ovaj život slobodnim i lijepim, da učinite od života prekrasnu avanturu.

Ujedinimo se svi! Borimo se za novi svijet, dostojan svijet koji pruža čovjeku šansu za rad, koji pruža mladima budućnost, starima sigurnost! Sa ovakvim obećanjima lažljivci su se dokopali moći! No lažu! Oni neće ispuniti svoja obećanja! Nikada! Diktatori oslobađaju sebe zarobljavajući narod! Zato se borimo sami da ispunimo svoja nadanja, svoja obećanja! Borimo se za slobodan svijet! Pomaknimo granice! Uklonimo pohlepu, mržnju i netoleranciju! Borimo se za svijet razuma, svijet u kojem će znanost i napredak svakog čovjeka približiti ka sreći!”

Možda baš u današnje vrijeme ove riječi učine da se nekima upali lampica u glavi…

Charlie Chaplin

Prijevod: Pivčević Marina
Izvor: suofficial.blogspot.com

kromoterapija

Liječenja bojama ili kromoterapija

Liječenja bojama ili kromoterapija je drevna vještina i može se pratiti natrag do ranih antičkih, pa i prije antičkih vremena, no nitko ne zna koliko unatrag. Također postoje mnogi koji uopće ne vjeruju u ovu metodu liječenja te je smatraju besmislenom i što je još više pogrešno misle da je jedan od produkta new age tehnike. No tome nije tako.

Još su u Indiji koristili boju i ljekovite prednosti boja kao dio svog ayurvedskog ljekovitog medicinskog sustava od prastarih vremena. Prije korištenja liječenja u boji potrebo je znati historiju bolesti kako ne bi došlo do upotrebe pogrešnih boja od strane kromoterapeuta. Također treba uzeti u obzir životni stil, prehranu i općenito cijelu osobnost osobe kojoj je potrebno liječenje. Također treba pregled dermatologa kao  i koristite svoje intuitivne sposobnosti s vjerom tako da se zna da koristite ispravnu boju. U tome vam može pomoći kromoterapeut. Druga metoda je pokretanje prstiju niz kralježnicu i osjetiti različite senzacije kroz tijelo svake boje i intuitivno spoznati koja je boja u pitanju za određeni dio tijela u određenom trenutku ili stalna. Boje koje vidimo oko nas svaki dan i boje koje se odlučimo nositi i koristiti na razne načine u životu, sa svima njima imamo povezanost, zajedničku energiju i recipročna strujanja vibracije koji na nas utječu na različite načine.

Sve boje, bilo tamne, blijede, crne, svijetle ili između, imaju svoja svojstva u pogledu djelovanja na nas. Svaka osoba ima svoje osobne boje oko sebe – auru. Te se boje mogu promijeniti od jedne na drugu, ovisno o tome što se događa u nečijem životu, pa čak i kada se određena raspoloženja mijenjaju. Također, budući da jedruga osoba pored vas ili u nekom kontaktu s vama, samo za trenutak vaše boje aure mogu se promijeniti. Raspoloženja, kao i naši unutarnji osjećaji, kao kad smo tužni, umorni, sretni, bolesni ili ljuti, mijenjaju boje oko nas. Ove boje u našoj auri su u stalnom pokretu, čak i dok sjedimo i ne radimo ništa drugo, spavamo i pogotovo kad smo posvećeni samo sebi kao pri meditaciji. Oblik kromoterapije uključuje korištenje različitih obojenih komada svile ili drugih prirodnih tkanina, na različitim dijelovima tijela. Voditelj ili iscjelitelj usmjerava univerzalne životne energije za ulazak i liječenje fizičkog tijela korištenjem odgovarajuće boje za svaku pojedinu bolest. Iako svaka bolest reagira s određenom bojom, kromoterapeuti obično koristi svoju intuiciju ili poruke koje im govore gdje smjestiti svaku boju i na koji način, a i vremenski.

Znači li to da su oni koji liječe bojama vidoviti na neki način?

 

sveto pismo

Biblija u skraćenoj verziji

Biblija ili Sveto pismo koje sadrži na stotine stranica te je od strane stručnjaka za religiju još uvijek predmet analiza i rasprava, a za vjernike knjiga nad knjigama božanskog porijekla, u ovom tekstu je viđena drugačijim očima.

Kako je Bibliju doživio jedan američki dječak…

U početku, koji se dogodio blizu starta, nije bilo ničega osim Boga, tame i malo plina. Biblija kaže: “Gospodin, Bog tvoj, jedan je”, ali mislim da mora biti puno stariji od toga. Svejedno, Bog je rekao, “Dajte mi svjetlo!” a netko jest. Tada je Bog stvorio svijet.
Podijelio je Adama i stvorio Evu. Adam i Eva bili su goli, ali nije im bilo neugodno jer zrcala još nisu bila izmišljena. Adam i Eva nisu poslušali Boga pojevši jednu lošu jabuku, pa su ih odvezli iz rajskog vrta. Nisam, međutim, siguran u čemu su se vozili, jer tada još nisu imali automobile.
Adam i Eva imali su sina Caina koji je mrzio svog brata sve dok je bio Abel. Prilično brzo svi su rani ljudi umrli, osim Metuzalema, koji je živio kao milijun godina ili nešto slično.
Jedan od sljedećih važnih ljudi bio je Noa, koji je bio dobar momak, ali jedno od njegove djece bilo je nekako šunkasto. Noa je sagradio veliki čamac i na njega stavio svoju obitelj i neke životinje. Zamolio je neke druge ljude da mu se pridruže, ali rekli su da će prvo morati provjeriti prognozu vremena.
Nakon Noe došli su Abraham, Izak i Jakov. Jakov je bio poznatiji od svog brata Ezava, jer je Ezav prodao Jakovu svoj znak rođenja u zamjenu za malo pečenja. Jakov je imao sina Josipa koji je nosio vjetrovku jako napadnih boja.
Drugi važan biblijski momak je Mojsije, čije je pravo ime bilo Charlton Heston. Mojsije je izveo Izraelska Svjetla iz Egipta i od zlog faraona nakon što je Bog poslao deset pošasti na faraonov narod. Te su pošasti uključivale žabe, miševe, uši, crijeva i nepostojanje kablovske televizije.
Bog je svaki dan hranio Izraelska Svjetla punjenim kanelonima. Tada im je dao svojih deset najboljih zapovijedi. To uključuje: nemojte lagati, varati, pušiti, plesati ili poželjeti stvari svog susjeda. O, da, upravo sam se sjetio još jednog: Udovolji ocu i majci.
Jedan od Mojsijevih najboljih pomagača bio je Jošua koji je bio prvi biblijski čovjek koji se služio špijunima. Jošua je vodio bitku kod Geritola i ograda se prevrnula na grad.
Nakon Jošue došao je David. Morao je postati kraljem ubivši diva iz praćke. Imao je sina po imenu Salomon koji je imao oko 300 supruga i 500 dikobraza. Moj učitelj kaže da je bio mudar, ali to mi ne zvuči baš mudro.
Nakon Salomona postojala je gomila proroka koji su bili face. Jedan od njih bio je Jona, kojeg je veliki kit progutao, a zatim ispovraćao na obali. Bilo je i nekih drugoligaških proroka, ali pretpostavljam da se njima ne moramo zamarati.
Nakon Starog zavjeta došao je Novi zavjet. Isus je zvijezda Novog zavjeta. Rođen je u Betlehemu u staji. (Volio bih da sam se i ja rodio u staji, jer mi mama uvijek govori: “Zatvori vrata! Jesi li rođen u staji?” Bilo bi lijepo reći: “Zapravo jesam.”)
Tijekom svog života Isus se mnogo raspravljao s grešnicima poput farizeja i republikanaca. Isus je također imao dvanaest oposuma. Najgori je bio Juda Šparoga. Juda je bio toliko zao da su po njemu nazvali strašno povrće.
Isus je bio velikan. Izliječio je mnoge leoparde i čak propovijedao nekim Nijemcima na Gori. Ali demokrati i svi oni drugi negativci sudili su Isusa pred Poncijem Pilotom. Pilot se nije zauzeo za Isusa. Umjesto toga samo je oprao ruke.
U svakom slučaju, Isus je umro za naše grijehe, a zatim je ponovno oživio. Popeo se na Nebo, ali vratit će se na kraju Aluminija. Njegov povratak predviđen je u knjizi Revolucija.

kvantna fizika

Kvantna fizika i um

Kvantna fizika i svijest dugo su bili nepovezani i zanemareni od strane znanstvenike i ne tako davno konačno se shvatilo i počelo prihvaćati da jedno bez drugog teško da se mogu objašnjavati na egzaktan način. Inače, oko kvantne fizike kruži još uvijek misterij ili, bolje rečeno, poricanje u nedostatku shvaćanja, što je opet razumljivo s obzirom na kompleksnost te grane fizike, kao i svijesti same po sebi. Obično, kad se kaže kvantna fizika, svi pomisle na A. Einsteina, no tome nije baš tako. Od pionira do današnjeg dana, ova oblast obuhvaća mnogo šire područje od onoga što se obično misli i zanemaruje.

Kakva je povezanost uma i ove grane znanosti?

Dugogodišnji misterij – svijest – natjerao je neke znanstvenike da zavire u područje kvantne fizike s namjerom da ga objasne. To je dovelo do skepse kolega, jer je to bio pokušaj objašnjavanja jedne misterije drugoj. Fascinantna je veza između ljudske svijesti ili čimbenika vezanih uz ljudsku svijest, kao što su namjere, misli, osjećaji emocija i fizike. Upravo je to razlog zašto su gotovo svi utemeljitelji kvantne teorije bili toliko zaokupljeni učenjem više o svijesti i “nematerijalnoj” znanosti. Na primjer, teoretski fizičar koji je stvorio kvantnu teoriju, Max Planck, smatrao je “svijest temeljom”, a materiju “derivatom svijesti”. Eugene Wigner, drugi poznati teorijski fizičar i matematičar, također je istaknuo da “nije bilo moguće formulirati zakon kvantne mehanike na potpuno dosljedan način bez pozivanja na svijest. „Danas imamo snažne empirijske dokaze koji pokazuju da um stvarno utječe na materiju, kako na subatomskoj kvantnoj skali tako i na skalama koje su u skladu s klasičnom fizikom. Matthew Fisher, fizičar sa Sveučilišta California, Santa Barbara, objavio je u časopisu Annals of Physics, sugerirajući da nuklearni spinovi atoma fosfora mogu poslužiti kao temeljni kvantni bitovi. Dva su moguća ishoda za mjerenje kvantnog bita – obično 0 i 1, kao i kod običnog bita. Razlika je u tome što dok je stanje bita ili 0 ili 1, kvantno stanje bita također može biti superpozicija oba ) što bi, prema njemu, u biti omogućilo mozgu da se ponaša kao kvantno Računalo. Prije samo deset godina, Fisherova hipoteza bila bi odbačena kao besmislica. Danas znanstvenici diljem svijeta trenutno rade zajedno na stvaranju formule “teorije svega” koja će objasniti kako svemir funkcionira. Mnogi znanstvenici tvrde da je svijest ključni element koji će dovesti do razumijevanja prave prirode svemira. dr. Robert Lanza, direktor napredne stanične tehnologije i docent na Školi regenerativne medicine Sveučilišta Wake Forest kada je 2014. proglašen jednim od 100 najutjecajnijih ljudi časopisa TIME, vjeruje da znanost mora prepoznati važnost ljudske svijesti u fizici. Znanstvenicima će trebati još mnogo neprospavanih noći i godina da otkriju porijeklo svemira, snagu svijesti i namjere kao energetskih elemenata. koji trenutno zajedno rade na stvaranju formule “teorije svega” koja će objasniti kako svemir funkcionira.
Izvor: https://misteriozno.wordpress.com

Obrada: https://znakovi.net

arhelogija egipat

Arheološka otkrića u Egiptu

Nevjerojatna arheološka otkrića u Egiptu i okolo, 2007 godine, malteških arheologa otkrila su mnoge do sada nepoznate rituale starih Egipćana vezane za smrtne kazne, ubojstva ili smrti prilikom ratovanja, ali i relikvije koje su vezane za trgovinu. Uslijedilo je ispitivanje egiptologa kao i novinara pri čemu se ukratko otkrilo:

Istraživači koji su se upravo vraćali iz pustinje Sahare tvrdili su da su pronašli izuzetnu relikviju iz faraonskih vremena.
Mark Borda i Mahmoud Marai, s Malte, odnosno iz Egipta, promatrali su polje ogromnih izbočina na bokovima brda duboko u libijskoj pustinji nekih 700 kilometara zapadno od doline Nila kada su na velikoj stijeni koja se sastoji od hijeroglifskih zapisa, faraonske kartuše, pojavila slika kralja i druga faraonska ikonografija.
G. Borda nije želio otkriti točnu lokaciju kako bi zaštitio to mjesto.
Objasnio je dalekosežne implikacije nalaza za egiptologiju. “Iako vrlo aktivni u istočnoj pustinji, o čemu svjedoče nebrojeni natpisi koje su ostavili, postoji vrlo malo dokaza o prisutnosti starih Egipćana u mnogo većoj i oštrijoj zapadnoj pustinji.” – rekao je.

“Suglasnost među egiptolozima je da Egipćani nisu prodrli u ovu pustinju dalje od područja oko Djedefreove vodene planine. Ovo je brdo od pješčenjaka oko 80 kilometara jugozapadno od oaze Dakhla koje sadrži hijeroglifske natpise. Njegovo otkriće 2003. godine od strane njemačkog istraživača Carla Bergmanna izazvalo je senzaciju jer je proširilo djelovanje faraonskih uprava za neviđenih 80 kilometara dalje u nepoznatu i bezvodnu zapadnu pustinju. Nalazi koje smo upravo napravili je nekih 650 kilometara dalje!! Egiptolozi će ostati zapanjeni ovom viješću.” – rečeno je
Od samog početka preddinastičkih istraživanja, Sir W.M. Flinders Petrie je izvijestio o nekoliko bezglavih, ali naizgled netaknutih, ukopa tijekom svojih poznatih iskapanja u Naqadi 1895. Daljnja iskapanja u Gerzehu i drugim mjestima otkrila su još ovih neobičnih ukopa, ali u to vrijeme nije se moglo predložiti nikakvo zadovoljavajuće objašnjenje. U novije vrijeme, iskopavanja na neelitnom groblju u Hierakonpolisu provedena od 1996. do 2004. godine, otkrila su više ovih čudnih ukopa bez glave, osim 21 pojedinca čiji vratni kralješci nose tragove rezanja koji ukazuju na potpuno odrubljivanje glave. Pojedinci uključuju muškarce i žene u dobi od 16 do 65 godina. Broj i standardni položaj tragova posjekotina (obično na drugom-četvrtom vratnom kralješku; uvijek s prednje strane) ukazuju na napor daleko veći od onog koji je potreban samo za smrt normalne osobe. Standardni položaj također ukazuje da to nisu ozljede zadobivene tijekom normalnog ratovanja.
Na koncu, Tijekom tog razdoblja također se shvatilo da je središnji kamen u poznatom Tutankamonu pektoralu napravljen od libijskog pustinjskog stakla, koje se nalazi sjeverno od Gilfa, 700 kilometara zapadno od Nila. Egiptolozi su, međutim, zaključili da su egipatsku keramiku na stazi Abu Ballas tamo vjerojatno prenijeli drevni stanovnici pustinja koji su trgovali s Egipćanima, te da je Tutankamonovo prirodno staklo preko takvih pustinjskih naroda stiglo i do Nila.
Do danas neke stvari nisu do kraja utvrđene.

dinosauri

Prapovijesni dinosauri

Dinosauri su prapovijesne životinje za koje nikada do kraja nije znanstveno utvrđeno kako su nestali. Neki znanstvenici spekuliraju da je prije više od šezdeset miliona godina došlo do stravično snažne pojave s neba, dakle, iz svemira, koja je zbrisala dinosaure s lica zemlje. Činjenica je da je takvo nešto nemoguće dokazati.

Grobnice u pustinjama Perua često sadrže zapanjujuće i vrlo stare artefakte, među kojima su i prekrasne pletene tkanine kulture Nasca, koja je postojala oko 700. godine. Ove tkanine prikazuju žive dinosaure, jednako kao tkanine i ceremonijalno pogrebni kamenje, možda ukazujući na to da su ta strašna stvorenja drevni Peruanci vidjeli ili poznavali.

Dr. Javier Cabrera bio je profesor medicine i šef odjela na sveučilištu u Limi. Dugo godina je bio kulturalni antropolog u regiji Ica u Peruu. Ranih 30-tih godina 20. stoljeća njegov je otac otkrio velik broj ceremonijalnog pogrebnog kamenja u brojnim grobnicama Inka u području pustinjskih ravnica Nazce. Dr. Cabrera je nastavio očeva istraživanja i skupio ih preko 1100. Po prilici jedna trećina njih prikazuje pornografsku kulturu Inka, grafički zorno prikazanu u artefaktima tog razdoblja (oko 500-1500. g ne.). Neki prikazuju njihovu idolatriju, drugi predstavljaju zapanjujuća postignuća, poput uspješne kirurgije mozga, koju su potvrdile nađene lubanje s ožiljcima koji pokazuju zarašćivanje i ozdravljenje.
No, skoro jedna trećina kamenova prikazuje specifične tipove dinosaura, kao što su triceratops, stegosaur, dinosaur terapod, koji je bio nalik tiranosauru rexu ili alosauru, te pterosaur. Nekoliko dinosaura nalik diplodoku ima na sebi kožne nabore, a postojanje ovih osobina potvrđeno je tek nedavno, početkom 90-tih godina 20. st.
Ovakav nalaz, koji stoji nasuprot svemu što u enciklopedijama piše o dinosaurima, sasvim očekivano pobuđuje sumnje da je riječ o prijevari ili podmetanju nalaza. Međutim, to kamenje velike gustoće, po tipu glatki andesit (vulkanska stijena), često na sebi ima dijelove potpuno prekrivene pustinjskim pijeskom. Površinu prekiva i sloj oksidacije, a neki dijelovi crteža mjestimično su pohabani. Također, kroničar Inka Juan de Santa Cruz Pachachuti Llamgui je još oko 1570. godine zapisao da je u kraljevstvu Chinca, u Chinchayungi (naziv područja na središnjoj obali Perua, gdje se danas nalazi Ica) pronađeno puno izrezbarenih kamenova.

Najveće novine u Limi u Peru su 3. listopada 1993. opisale putovanje španjolskog svećenika u područje Inka 1525. godine koji je istraživao neobično kamenje na kojem su prikazane čudne životinje. Takva svjedočanstva ukazuju da je riječ o autentičnim predmetima. No, suvremena ljudska predodžba o dinosaurima nastala je tek u 19. stoljeeću, i to putem kostura, dok ovi crteži ne prikazuju skelete već žive dinosaure, od kojih je većina u interakciji s čovjekom. Implikacije su zanimljive – drevni Peruanci su, u najmanju ruku, znali kako dinići izgledaju.
Nevjerojatno je najlakše odbaciti. Ipak, protiv teze da je riječ o falsifikatima možda govori činjenica da prikazi na nekima od kamenja iz Ice prikazuju sauropode s krestom na kralježnici poput one koje je otkrio paleontolog Stephen Czerkas. Evo što je pisalo u časopisu «Geology», u tekstu «Novi pogled na dinosaure sauropode» (prosinac 1992, strana 1 068): “Nedavna otkrića fosiliziranih otisaka na koži otkrivaju značajno drugačij izgled tih dinosaura. Foilizirana koža pokazuje da je tu bio središnji niz bodlji. Neki su bile prilično malene, a drugi šire i više stožaste.”

Ostaje činjenica da ne znamo što se dogodilo sa prapovijesnim životinjama općenito, kako su nastale niti kako su nestale, zagonetka usuda kao da će to i ostati nadalje bez obzina na nebrojena istraživanja i nagađanja – dokaza čvrstih nema.

mozak

TAJNE UMA

Radi li naš mozak ispravno ili je uvjetovan od strane… Ima li tu ikakvih tajni koje bi trebali otkriti?

Naš mozak, naš um jedva da je oko 3% otkriven, a tvrdi se i 10%. Što je s ostalim neiskorištenim kapacitetima? Je li možda i previše ovo što već možemo i znamo ili je premalo? Vjerojatno ste čuli za reprogramiranje i programiranje uma ili ga svjesno iskusili.
U djetinjstvu negativno usmjereni, bilo od institucija, prijatelja ili od roditelja danas patimo zbog posljedica uvjetovanosti, programiranja. Sve kulture, posebno patrijarhalne, nameću svoj restriktivni sistem vjerovanja i stavova, kao sistem prihvaćanja društvenih vrijednosti. Ali, učeći djecu da prihvate restriktivni sistem vjerovanja, kod njih će se pojačati samoograničavajuće i destruktivne tendencije kao što su: kronična nesigurnost, bojažljivost, hipersenzibilnost, depresivnost, agresivnost i kasnije  – intimno disfunkcioniranje.

Da bi nadišli posljedice ograničavajućeg sistema vjerovanja koji ograničavaju tok prane u energetskom polju i koče nas da slobodno dijelimo bezuvjetnu ljubav i radost, intimniužitak, intimnost i odaberemo transcendentnu vezu s partnerom, potrebno je koristiti funkcije uma. Funkcije uma su dio autentičnog uma, naši autentični prijenosnici svjesnosti i samoizražaja. Drevni yogijski i tantrički tekstovi se slažu da je Univerzalna svjesnost temelj autentičnog uma i izvan je vrijeme/prostora, u vječnosti. To je singularnost iz koje se pojavljujemo mi, naš autentični um i sve ostalo u fizičkom i nefizičkom univerzumu. Upravo naše autentične funkcije uma su najsnažnije oruđe za nadilaženje ograničavajućih programa te ih koristimo za transformaciju bolesti u zdravlje na svim nivoima, za duhovni napredak, te doživljaj intimnosti s partnerom, Sebstvom i Univerzalnom svjesnošću. Zamjenom naučenog i usvojenog restriktivnog sistema stavova i vjerovanja, koji proizlazi iz individualnog uma i ega, autentičnim funkcijama uma doživjet ćemo svijet bez ograničenja ega i povećati protok prane u našem energetskom polju.

Postoji petnaest važnijih funkcija uma kroz koje se naša svjesnost, osobna snaga, emocije i osjećaji pojavljuju: namjera, volja, želja, otpor, predaja, prihvaćanje, znanje, izbor, zavjet, odbijanje, vjera, užitak, destrukcija, kreativnost i ljubav. Vezanost za restriktivni sistem ideja i vjerovanja nas može blokirati da se u potpunosti pojavimo kroz svih petnaest funkcija uma i vezat će nas za neautentične želje i namjere koje se pojavljuju iz individualnog uma i ega.
Kako bi nadišli ograničavajući sistem vjerovanja, možemo koristiti jednu ili više autentičnih funkcija uma u kombinaciji s izrečenom pozitivnom afirmacijom. Kao primjer ćemo navesti kako reprogramirati pogrešan  stav o ljubavi.
Ako je restriktivno vjerovanje i osjećaj koji je time popraćen: „Ljubav povređuje“, možemo upotrijebiti odbijanje: „Odbijam ideju da ljubav povređuje“, te možemo dodati suprotno: „Opirem se osjećajima koji to podržavaju.”
Tada možemo dodati znanje i kreativnost: „Znam da je ljubav sreća i ono najvažnije u životu“.

Koliko znamo? Koliko se služimo našim umom, a koliko s njim upravljaju drugi? Tajna?

filozofija

Filozofija sažetak

Filozofija  nastoji shvatiti svijet kao cjelinu, te čini neke intelektualne pretpostavke o njegovoj biti, iz kojih onda posljedično izvlači zaključke i o pojedinim manifestacijama svijeta, bile one izvan subjekta kao i onima vezanima za sam subjekt. Dvije su međusobno, naizgled divergente i nespojive, pretpostavke na kojima filozofija počiva.
U grubome, možemo je (a time onda i filozofe koji se priklanjaju jednoj ili drugoj opciji) podijeliti na materijalističku i idealističku. Materijalistička filozofija nastala je na percepciji okolnog svijeta kao sazdanog od tvari (zemlja, voda, zrak, vatra,…) te njoj onda daje i primat, dok ona idealističkog usmjerenja polazi od ljudskog duha prepuštajući mu prvenstvo. Moderne znanosti, napose fizika, odvele su nas daleko od prvobitnog poimanja tvari koja se izjednačavala sa materijom – po čemu je i pravac dobio ime. Danas bismo pod materijom mogli smatrati sveukupnost tvari, polja, duha i valjda još koječeg nepoznatoga, pa stoga suvremeni materijalizam ne treba tretirati kao u njegovim primitivnim počecima (Diogen, Leukip i drugi). Idealizam u krajnjoj linij završava na dvije ekstremne zamisli;  solipsizmu – uvjerenju da je svijet samo iluzija ljudskog duha, odnosno teističkom kreacionizmu – uvjerenju da je isti božanska tvorevina (najčešće u smislu kreacije od strane božanskog duha).  Valja napomenuti da u oba slučaja postoje kojekakve, za naše potrebe nebitne podjele, pa i preplitanja. Primjerice, neki zastupaju kreaciju čovjeka ili čak cijelog našeg univerzuma od božanskih svojstava lišene supernapredne civilizacije. Astrološke teze sežu dublje i dalje te zalaze u transcendentalno, a posebice istočnjačka astrologija.
        S materijalističkog stajališta, stvar sa sviješću (duhom) je u principu vrlo jednostvana, što ne znači da je takvo i objašnjenje koje do danas ne postoji u kompletnom obliku. Svijet je dinamička cjelina – statika postoji samo kao vremenski interval u kojem se promjene izuzetno sporo odvijaju. Evolucija je osnovni princip na kojem se zasnivaju sva znanstvena objašnjenja pojava. Naš svemir je od svog „postanka“ do danas evoluriao, a tako i svi njegovi – barem makroskopski – dijelovi. „Najzdravije“ je pristupiti objašnjenju pojava s materijalističkog stanovišta, što prirodne znanosti u praksi uspješno čine već stoljećima, bez obzira na lična filozofska ubjeđenja njenih djelatnika. Materiju čine tvari i polja, a i svijest je naprosto produkt njezine evolucije. Filozofski energetičari smatraju da tvar nije ništa drugo doli prostor izuzetne koncentracije energije, no za sada ćemo zadržati termin – tvar. U fizici je za nastanak polja potrebna tvar (nabijene čestice – za električna i magnetska polja, nabijene i nenabijene za nastanak gravitacionog polja), mada su polja sposobna odvojiti se od nje i samostalno postojati (posjedujući i – primjerice – gravitaciona svojstva). Moguće je promatrati dinamičku izmjenu električnih i magnetskih polja u skladu s Maxwellovim jednadžbama.
Svijest je produkt evolucije materije, o čemu svjedoče i primitivniji oblici života koji – istraživanja pokazuju – posjeduju oblike svijesti, pa čak i (oni viši oblici, poput delfina, majmuna i slično) samosvijesti. Oblici života sa višim nivoom svijesti lakše egzistiraju u darvinističkoj borbi za opstanak, što je i uvjetovalo njihovo održanje na račun zakinutijih istovrsnih oblika. Za nastanak svijesti također je potreban materijalni, točnije – tvarni izvor: mozak. U njemu se svijest formira elektrokemijskim procesima koje proučavaju biologija, psihologija, neorologija i srodne znanosti. Za pretpostaviti je da proizvodnja svijesti  na neki način producira slabe oblike energije koji se zadržavaju u blizini izvora (mozga), ali se u analogiji sa spomenutim elektomagnetskim poljima u principu mogu otrgnuti od njega, noseći sa sobom informaciju o svom postanku – odnosno o svijesti. Na taj način, najvjerojatnije se načelno ništa ne protivi telepatskim procesima – prijenosu misli na daljinu, ukoliko bi bilo moguće pojačati spomenute oblike energije, te ukoliko bi naišli na (ljudski) prijemnik koji bi rezonirao sa njime (medij). U principu bi – da odemo još dalje u naučnu fantastiku – bilo moguće pomoću nekog medija ili uređaja – primiti direktnu svijesnu poruku nekog vanzemaljskog oblika života (pri tome ne mislim poruku koja je kodirana u elektromagnetske ili druge fizičke signale). Kako elektromagnetski valovi mogu pokretati releje, u načelu je onda – opet proširenjem analogije – moguća i telekineza (pokretanje tvarnih predmeta djelovanjem svijesti, odnosno misli).
Vrlo jednostavan pristup problemu svijesti koji i najviše obećava u daljnjim istraživanjima.
vještice

VJEROVALI ILI NE: VJEŠTICE

VJEŠTIČJE ČAROBNJAŠTVO
Vjerovali ili ne…

Bilo je niz
 sredstava koja su navodno štitila od
čaranja vještica: od naslikanog pentagrama preko gorskog kristala, kopra,
lipovog lika, kamilice, kumina, pre­
čice do naslijeđenog i ostruganog sre­
bra. Košulju i čarape je, za zaštitu od
vještica, trebalo navlačiti  naopako,
a kao zaštitna sredstvo djelovali su i
uskršnji buketi s ispuhanim jajima i
macicama. Vjerovalo se da su ljudi 
neuredne kose začarani. Čari su se 
navodno mogle ukinuti i ako se po­
jede žuna ili ako se tri puta pljune.
Tvrdilo se da se ljudi, pretvoreni u
druga bića, mogu opet vratiti u svoj
 prvobitni lik ako ih se pozove njiho­
vim pravim imenom.

VJEŠTIČJU POMADU su vještice sebi
 navodno utrljavale pod pazuh da bi
 mogle letjeti i pretvarati se u životinje.
Sastavni dijelovi te masti bile su 
otrovne biljke pomoćnice, kao npr.
velebilje, bunika i kužnjak, koje su
vjerojatno izazivale halucinacije.
One ne mogu opčiniti ni onoga tko ih 
prvi pogleda ili nagovori. Loše je
 mogao svršiti susret s vješticama i za 
onoga tko je imao prljave cipele ili
 tko ujutro ne bi oprao ruke. Smatralo
 se da vještice ne mogu ući ako se
 metlu postavi s drškom prema dolje
 ili se iza kućnih vrata objesi komad
 odjeće. Na stajskim su vratima taj 
zadatak izvršavali zabijeni čepovi od 
javora. Također se vjerovalo da se 
vještice može protjerati bukom, na
primjer pucketanjem biča. Ljudi su se
 zaštićivali od vještičjeg čaranja, noseći
 uza se sol ili kamilicu ili pak jedući
 meso žune. Naročito dobru zaštitu
od vještica pružale su navodno lipe,
pa se zbog toga oko kuće sadilo to 
drveće, u kuće su se stavljale lipove 
grane, a nosili su se i amuleti od
 lipovog lika. Za zaštitu od vještica
ljudi bi oblačili košulju ili čarape nao­
pako, nosili dvije razne čarape ili
 cipele ili pak stavljali cipele s vrho­
vima prema krevetu. Ispuhana jaja i
 vrbove grančice također su se smatrale 
sredstvom za zaštitu od vještica.

MODERNO VRIJEME

Diljem današnje Amerike nije neobično
 pronaći
 otvorene Vještičje festivale i
 seminare, koji se održavaju na neobičnim
mjestirna, poput obiteljskih kampova i motela
.
Vještice se pojavljuju
u televizijskim i radijskim emisijama;
 navodi ih se u mjesnim i nacionalnim
 novinama i časopisima. Na fakultetima se
 održavaju tečajevi o Vještičjern umijeću.
Ćak je i u Oružanim snagama Vještičje
 umijeće priznato kao punopravna religija

Maxine Sanders (Arline Maxine Morris) je inicirana u vještičarstvo 1964., te je zajedno sa Alexom Sandersom zaslužna za osnivanje Alexandrijske Wicce. Maxine se školovala u St. Joseph-u, Manchester. U četrnaestoj godini upoznala je Alexa Sandersa, poznatog pod nazivom «Kralj Vještica», te je dvije godine kasnije, 1964. inicirana u Alexovkoven. 1965. Maxine i Alexs se zaručuju i u brak ulaze 1968.
Maxine je visoko cijenjena Svećenica Svetih Misterija. Ona je podupirala, omogućila i inspirirala razvoj duhovnog potencijala mnogobrojnih studenata Svećenstva. Ona vjeruje da katalizator te inspiracije dolazi iz izvora Božice u svim njezinim oblicima. Maxine je proteklih godina svjedočila inicijaciji stotina ljudi, među kojima su bili i autori danas široko priznatih radova s područja modernog vještičarstva, wicce, paganizma, ceremonijalne magije, sezonskih rituala, kabale, svete magije Anđela. Neki od Inicijata postali su učitelji ezoteričnih nauka i rade u inozemstvu, dok većina slijedi tradicionalni put Svetih Misterija i radi samo unutar kovena. Tridesetipet godina Maxine živi i radi u Notting Hill Gate, London kao Visoka Svećenica mnogih uhodavajući kovena. Danas, nakon povlačenja iz rada u kovenima, Umijeće prakticira sama u Welškoj Snowdoniji, te rado savjetuje i pomaže sve zainteresirane.